w w w . h a d j . i r

متن قرآن

متن قرآن - به صورت فلش

ترجمه قرآن

ترتیل قرآن - برحسب جزء

ترتیل قرآن - برحسب سوره

صوت قرآن

اسوه های قرآنی

تصاویر قرآنی

ادعیه قرآنی

کتاب شناسی قرآنی 1- دعاى حفظ قرآن
 2- دعاى ختم قرآن
 3- دعاى قرائت قرآن
 4- ربنا در قرآن
 5- تعليم دعا به مسلمانان
 6- تقديس الهى از زبان ملائكه
 7- تقديس الهى به وسيله دارندگان علم لدنى
 8- حمد و سپاس بهشتيان
 9- داود و سليمان حمد الهى كردند
 10- دعا براى پدر و مادر
 11- دعاى سليمان(ع) براى حكومتى بى‏نظير
 12- دعا براى دنيا و آخرت
 13- دعا به هنگام‏سوارشدن بر مركب و در برابر هر نعمتى
 14- دعاهاى حضرت ابراهيم (ع)
 15- دعاهاى حضرت زكريا(ع) براى درخواست فرزند
 16- دعاهاى حضرت موسى (ع)
 17- دعاهاى حضرت نوح (ع)
 18- دعاهاى حضرت يوسف (ع)
 19- دعاهايى كه خداوند به حضرت محمد(ص) آموزش داد
 20- دعاى آدم و حوا
 21- دعاى اصحاب اعراف
 22- دعاى اصحاب كهف
 23- دعاى آنان كه به سلطه ستمگران گرفتارند
 24- دعاى انسان در چهل سالگى
 25- دعاى بلقيس ملكه سبا
 26- دعاى بندگان با كمال الهى
 27- دعاى بندگان مخلص خدا
 28- دعاى بنى اسرائيل
 29- دعاى حضرت ايّوب (ع)
 30- دعاى حضرت شعيب (ع)
 31- دعاى حضرت عيسى (ع)
 32- دعاى حضرت لوط (ع)
 33- دعاى حضرت يونس (ع)
 34- دعاى حواريون عيسى (ع)
 35- دعاى دانشمندان بلندپايه